Traffic Analytics

Để các chiến dịch của bạn thành công, bạn cần phải làm rõ đối thủ cạnh tranh của bạn đang sử dụng chiến lược nào để thu hút khách hàng, kênh nào có thế mạnh và năng lực cạnh tranh công ty bạn. Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập, bạn có thể so sánh các đối thủ cạnh tranh trên từng kênh và xu hướng với website của công ty mình.