Social Media Tracker

Tạo nội dung ấn tượng là điều cần thiết để thu hút người dùng và tăng mức độ tương tác trên SNS. Social Media Tracker có thể theo dõi các tài khoản mạng xã hội, phân tích các bài đăng có mức độ tương tác cao, tần suất đăng, v.v. và có được thông tin chi tiết để thu hút nhiều người dùng hơn.