Site Audit

Trong SEO, kỹ thuật SEO truyền tải chính xác nội dung của trang web đến trình thu thập thông tin là một biện pháp không thể thiếu. Site Audit là một công cụ thu thập thông tin của trình thu thập thông tin xung quanh trang web để phát hiện các liên kết nội bộ (internal links) bị hỏng, thẻ meta bị thiếu, nội dung trùng lặp, v.v. Bằng cách sửa các lỗi của trang web được phát hiện, bạn có thể cải thiện khả năng thu thập thông tin và giữ cho trang web khỏe mạnh hơn.