PPC Keyword Tool

PPC Keyword PPC Keyword Tool là một công cụ để quản lý các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads. Quản lý từ khóa có thể là một công việc phức tạp trong hoạt động quảng cáo, nhưng với công cụ này, bạn có thể tiến hành các tác vụ phức tạp như loại trừ các từ khóa trùng lặp, đặt các từ khóa phủ định chéo giữa các nhóm và chỉnh sửa các loại đối sánh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể xuất chiến dịch đã tạo và tải nó lên Google Ads. (Không có chức năng liên kết với Google Ads).