Position Tracking

Position Tracking là một công cụ cho phép theo dõi các thay đổi xếp hạng cần thiết cho SEO. Nó cho phép theo dõi hàng ngày xếp hạng của các từ khóa được chỉ định cho website của bạn và các website đối thủ và xác minh tính hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể tự do tùy chỉnh kết quả phân tích bằng cách thêm thẻ vào từ khóa. Nó cũng hỗ trợ local SEO và theo dõi kết quả với nhiều định dạng khác nhau.