Organic Research

Phân tích các số liệu cạnh tranh là điều không thể thiếu trong quá trình làm SEO. Organic Research là một công cụ xuất từ khóa của các website đối thủ nhận được trong tìm kiếm không phải trả tiền. Bạn cũng có thể theo dõi thứ tự xếp hạng tìm kiếm của những website cùng ngành, ước tính lưu lượng truy cập và landingpage. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Organic Research để phát hiện các từ khóa trùng lặp (duplicate keywords) của nhiều website với nhau.