Market Explorer

Việc tìm kiếm các trang web và mức độ cạnh tranh của chúng trên thị trường đòi hỏi rất nhiều thời gian để nghiên cứu, nhưng Market Explorer cho phép bạn phân tích vị trí của các domain chỉ với một vài cú nhấp chuột. So sánh lưu lượng truy cập và tỷ lệ tăng trưởng của bạn với toàn bộ ngành để tìm cơ hội tăng trưởng traffic.
※ Có thể xem báo cáo tổng quan của Market Explorer cho tất cả các gói, nhưng có thể sử dụng báo cáo chi tiết bằng cách mua thêm “tiện ích bổ sung”. Tiện ích bổ sung Phân tích cạnh tranh là một tính năng tùy chọn có sẵn với $200/ tháng cho mỗi tài khoản.