Content Analyzer

Content Analyzer là một công cụ để quản lý nội dung website. Bạn có thể kiểm tra tiêu đề trang, mô tả, H1 và ngày cập nhật trong danh sách. Bạn cũng có thể hiển thị lượt xem trang và truy vấn bằng cách liên kết với Google Analytics và Google Search Console. Ngoài ra còn có một chức năng tự động chọn nội dung cần được cập nhật, được kích hoạt theo ngày trôi qua kể từ lần cập nhật cuối cùng và tỷ lệ thoát. Content Analyzer thực sự là một công cụ đặc biệt hữu ích cho tiếp thị nội dung.