Backlink Audit

Backlink là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO, nhưng nếu backlink thu được thông qua các thủ thuật “lách luật”, vi phạm nguyên tắc chất lượng của Google thì khả năng cao là phải chịu hình phạt. Backlink Audit là một công cụ phát hiện các backlink có hại như vậy và đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, SEMrush còn có một quy trình giúp website của bạn từ chối nhận các backlink xấu.