SEMrush – Điều khoản dịch vụ
(Bản tham khảo)

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 11 năm 2020

※1
Bản dịch tiếng Việt này đã được dịch (bao gồm một số bản dịch miễn phí) để nâng cao hiểu biết về Điều khoản Dịch vụ và là phiên bản tiếng Anh.https://vi.semrush.com/company/legal/terms-of-service/Là điều khoản sử dụng chính thức. Do đó, có thể có sự khác biệt trong cách diễn đạt giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp đó, vui lòng ưu tiên Điều khoản dịch vụ bằng tiếng Anh.

※2
Khi xem xét chi tiết hợp đồng, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh và chỉ giữ bản tiếng Việt để tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các diễn đạt trong bản dịch tiếng Việt này.

※3
Các điều khoản sử dụng nhấn mạnh các điều khoản có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền và lợi ích của bạn, vì vậy hãy đặc biệt cẩn thận kiểm tra (tất nhiên, các điều khoản khác cũng rất quan trọng. Vui lòng đọc toàn bộ).

Bấm vào đây để xem các điều khoản sử dụng trước đó(https://vi.semrush.com/company/legal/terms-of-service/prev/17_03_2020/)Trong có thể được xác nhận.
Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) dành cho người dùng hoặc người đăng ký Dịch vụ (“Người dùng” hoặc “Khách hàng”) và Delaware có văn phòng chính tại 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, Hoa Kỳ. Semrush Inc. ( “SE Mrush” hoặc “công ty của chúng tôi”), một tập đoàn nhà nước. Là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa. Bằng cách đăng ký Dịch vụ hoặc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ với tư cách là một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc công ty đó với Thỏa thuận này. Trong trường hợp đó, các thuật ngữ “người dùng” hoặc “khách hàng” đề cập đến một công ty như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn có thể không đồng ý với Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này là điện tử và, ngay cả khi không được ký kết thực tế, là thỏa thuận giữa bạn và SEMrush và rằng bạn tự sử dụng Dịch vụ.

Xin hãy đọc kỹ càng những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn sẽ không thể đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ.
1 DỊCH VỤ
 • 1.1 1.1 Định nghĩa
  Định nghĩa: “Dịch vụ” bao gồm một bộ công cụ quản lý và tiếp thị trực tuyến để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”), truyền thông xã hội (“social media”) và tiếp thị kỹ thuật số (“digital marketing”) có tại https://www.semrush.com/ hoặc một URL khác mà chúng tôi chỉ định (“Trang web”),), bao gồm các công cụ để nghiên cứu và phân tích, xây dựng liên kết, quản lý chiến dịch, theo dõi tự động hiệu suất của công cụ tìm kiếm, phân tích và theo dõi chuyển đổi và báo cáo SEO, cũng như các công cụ quản lý nội dung và liên hệ. Ngoài những thứ khác, Dịch vụ cho phép Người dùng thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên internet, lấy thông tin liên quan đến các chiến dịch quảng cáo đang diễn ra của họ, tạo báo cáo và phân tích trên các trang web hoặc chiến dịch quảng cáo và truy cập vào một loạt các tài nguyên, bao gồm nhưng không giới hạn, nền tảng trực tuyến và giao diện lập trình ứng dụng của nó (“API”). Nếu bạn đăng ký API Semrush (“API Semrush”), thì các Dịch vụ cũng sẽ tham chiếu đến API Semrush. Semrush API là một API cho phép tương tác giữa phần mềm, ứng dụng, hệ điều hành, tiện ích hoặc dịch vụ trực tuyến với trang web hoặc có thể giúp hiển thị, tải xuống hoặc xuất thông tin nhận được từ trang web. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng API Semrush cho các mục đích kinh doanh nội bộ của mình theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn đang sử dụng trang web với tư cách là khách truy cập (không đăng ký), thì các Dịch vụ cũng sẽ tham chiếu đến trang web.
 • 1.2 1.2 Cập nhật; Dịch vụ bổ sung
  Cập nhật; Dịch vụ bổ sung: Dịch vụ bao gồm tất cả các bản cập nhật, sửa đổi và cải tiến mà Semrush chọn để cung cấp chung cho người dùng Dịch vụ của mình mà không phải trả thêm phí (“Bản cập nhật”). Tất cả các bản cập nhật sẽ tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn có thể đăng ký các sản phẩm và dịch vụ bổ sung từ Semrush, điều này sẽ tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung nào được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung đó, hoặc các điều khoản và điều kiện riêng biệt mà bạn chấp nhận trước khi đăng ký các sản phẩm và dịch vụ bổ sung đó.
 • 1.3 1.3 Các trang web, dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba:
  Các trang web, dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba: Dịch vụ có thể tham chiếu hoặc liên kết đến các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Một số trang web của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) mà chúng tôi liên kết chỉ được cung cấp cho bạn để thuận tiện cho bạn và không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào như vậy và không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về chúng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba trong Dịch vụ (“Dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba”), bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ xử lý thanh toán, dịch vụ thông tin và truyền thông, dịch vụ phân tích, dịch vụ lập bản đồ, nền tảng quảng cáo trên internet và quảng cáo các nhà cung cấp dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm của bên thứ ba có thể tuân theo các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó để được bạn chấp nhận trước khi bạn sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm của bên thứ ba đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều khoản dịch vụ của YouTube, có tại https://www.youtube.com/t/terms, Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps / Google Earth, có tại https://www.google.com/help/terms_maps/ và Chính sách quyền riêng tư của Google có tại https://policy. google.com/privacy.
2 SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 • 2.1 2.1 Khách truy cập và người dùng
  Khách truy cập và người dùng: Bạn có thể truy cập Trang web với tư cách khách truy cập (không đăng ký); được cung cấp, để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký với tư cách là Người dùng trả phí hoặc chưa trả phí. Với tư cách là Người dùng chưa trả phí, bạn sẽ chỉ có quyền truy cập vào một số chức năng hạn chế nhất định trong Dịch vụ mà Semrush chọn cung cấp trên cơ sở dùng thử không trả phí hoặc miễn phí (“Dịch vụ dung thử miễn phí”). Là Người dùng trả phí, bạn sẽ có quyền truy cập vào một số tính năng bổ sung nhất định, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo và khả năng lưu tùy chọn của bạn và các cài đặt khác (“Dịch vụ phải trả phí”).
 • 2.2 2.2 Quyền sử dụng dịch vụ
  Quyền sử dụng dịch vụ: Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, theo đây Semrush cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn theo Thỏa thuận này và các giới hạn của gói đăng ký mà bạn chọn khi đăng ký Dịch vụ (“Gói đăng ký”), có thể được tìm thấy tại https://www.semrush.com/prices/ hoặc một URL khác mà chúng tôi chỉ định. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

  (a)Tất cả thông tin đăng ký bạn gửi là trung thực và chính xác.

  (b)Bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó.

  (c)Bạn từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận này.

  (d)Việc bạn sử dụng Dịch vụ không và sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

  Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Dịch vụ.
 • 2.3 2.3 Những hạn chế
  Những hạn chế: Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp:

  (a)Cấp phép lại, bán lại, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, chia sẻ thời gian hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  (b)Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc vi phạm bất kỳ dữ liệu, quyền riêng tư, luật chống hối lộ hoặc kiểm soát xuất khẩu) hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.

  (c)Đọc hoặc cố gắng đọc hoặc lấy mã nguồn của Dịch vụ hoặc phần mềm nền tảng của Dịch vụ (trừ khi được pháp luật cho phép); (d) khắc phục mọi giới hạn kỹ thuật trong Dịch vụ.

  (e)Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn, bảo mật, chức năng hoặc hiệu suất của Dịch vụ hoặc các thành phần của nó.

  (f)Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào gây thiệt hại hoặc làm suy yếu trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác.

  (g)Sửa đổi, dịch, điều chỉnh, tạo hoặc cố gắng tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của Dịch vụ.

  (h)Truy cập Dịch vụ nếu bạn là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ để xây dựng một công việc tương tự hoặc cạnh tranh.

  (i)Hack hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của nó. Hoặc:

  (k)Sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc “trình đọc ngoại tuyến”, gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định so với con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng một bằng cách sử dụng một trình duyệt thông thường. Bạn đồng ý tuân thủ Chính sách nội dung Semrush tại https://www.semrush.com/company/legal/content-policy/ và các chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn sẽ thông báo ngay cho Semrush nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật nào liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn đăng ký API Semrush, ngoài các hạn chế nêu trên, bạn đồng ý.

  (m)Không chuyển tiếp hơn 10 câu hỏi mỗi 1 giây từ một địa chỉ IP duy nhất hoặc hơn 10 câu hỏi đồng thời từ 1 Người dung.

  (n)Không được lưu vào bộ nhớ cache thông tin nhận được từ Dịch vụ trong hơn một (1) tháng mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Semrush. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn bị pháp luật cấm nhận hoặc sử dụng Dịch vụ theo luật của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc từ đó bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.
 • 2.4 2.4 Nội dung
  Nội dung: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu, thông tin, đề xuất, văn bản, nội dung và các tài liệu khác mà bạn tải lên, đăng tải, cung cấp, cung cấp hoặc truyền tải hoặc lưu trữ (sau đây gọi là “đăng bài / posting”) đến hoặc liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung”). Bằng cách đăng Nội dung lên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho Semrush một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, hiển thị, xuất bản và thực hiện Nội dung đó liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ. Semrush có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát Nội dung, Dịch vụ và việc bạn sử dụng chúng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi thành thực xác định là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, khi nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào của một bên thứ ba bên hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý liên quan đến Nội dung đó) và chúng tôi có thể tiết lộ Nội dung đó và thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ nếu hợp pháp được yêu cầu làm như vậy với điều kiện là chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn (nếu không bị pháp luật cấm làm như vậy) tiết lộ Nội dung chưa được công khai (không do lỗi của Semrush). Bạn hiểu rằng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ Nội dung nào, có thể không được mã hóa và liên quan đến:

  (a)Truyền qua nhiều mạng khác nhau.

  (b)Các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

  (c)Truyền tới các nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác lưu trữ của Semrush để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, bộ nhớ và công nghệ liên quan cần thiết để vận hành và duy trì Dịch vụ.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất về bảo mật, bảo vệ và sao lưu đầy đủ Nội dung mà bạn đăng lên Dịch vụ và bạn đảm bảo cũng như tuyên bố rằng Nội dung của bạn và việc bạn sử dụng Nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba . Semrush sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ Nội dung nào của bạn, hoặc bất kỳ hành vi tham nhũng, xóa, hủy hoặc mất nội dung nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát việc sử dụng Dịch vụ của bạn cũng như việc sử dụng Dịch vụ của tất cả người dùng của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được một cách tổng hợp và ẩn danh. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và xuất bản thông tin tổng hợp và ẩn danh như vậy, miễn là thông tin đó không nhận dạng bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn gửi đến Dịch vụ mà không cần xác định danh tính của bạn cho các mục đích cải thiện Dịch vụ.
 • 2.5 2.5 Quyền truy cập vào các phiên bản Beta
  Quyền truy cập vào các phiên bản Beta: Semrush có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào chức năng, công cụ, tài nguyên mới và thông tin liên quan mà người dùng của chúng tôi thường chưa có sẵn (“Phiên bản Beta”). Semrush có thể tạm ngừng, giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Phiên bản Beta bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Phiên bản Beta là thông tin bí mật của Semrush và không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Phiên bản Beta nào cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Phiên bản Beta không phải cho mục đích kiểm tra và đánh giá nội bộ của bạn và theo các quy định khác của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Semrush không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ phần nào của bất kỳ Phiên bản Beta nào nói chung trong một bản phát hành Dịch vụ mới và Semrush không tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến hiệu suất, tính khả dụng, chức năng hoặc chung phát hành bất kỳ Phiên bản Beta nào.
 • 2.6 2.6 Quà tặng khuyến mại
  Quà tặng khuyến mại: Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các quà tặng khuyến mại của Dịch vụ, tuân theo các quy tắc cụ thể mà chúng tôi sẽ thông báo tại thời điểm của bất kỳ tặng phẩm khuyến mại nào như vậy. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hậu quả về thuế thu nhập có thể phát sinh từ bất kỳ hoạt động tặng quà nào như vậy và bạn đồng ý rằng mọi khoản tiền thắng cược đều có điều kiện khi bạn gửi cho chúng tôi tất cả các biểu mẫu thuế đã hoàn thành hợp lệ theo yêu cầu của luật hiện hành.
 • 2.7 2.7 Quyền riêng tư
  Quyền riêng tư: Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi lấy, xử lý, lưu trữ, sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi(https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/)chính sách này tạo thành một phần một phần của Thỏa thuận này. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ không được thiết kế để xử lý hoặc quản lý thông tin nhạy cảm và bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để thu thập, quản lý hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Chúng tôi sẽ không có, và chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ để thu thập, xử lý hoặc quản lý thông tin nhạy cảm.
3 ĐĂNG KÝ VÀ TÀI KHOẢN
 • 3.13.1 Đăng ký
  Đăng ký: Để đăng ký làm Người dùng của Dịch vụ không phải trả phí hoặc Dịch vụ phải trả phí, bạn cần tạo một tài khoản người dùng (“Tài khoản Người dùng”) bằng cách làm theo các thủ tục đăng ký và hướng dẫn được nêu trên trang web. Tuy nhiên, không có chi phí để tạo Tài khoản Người dùng, để truy cập chức năng trong Dịch vụ phải trả phí, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết thanh toán. Mỗi Tài khoản Người dùng được dự định và thiết kế để sử dụng bởi một người dùng cá nhân, trừ khi có quy định khác trong Gói đăng ký của bạn. Nếu Gói đăng ký của bạn bao gồm nhiều người dùng (“Người dùng được ủy quyền”), bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập vào Tài khoản người dùng của mình cho số Người dùng được ủy quyền đó như được chỉ định trong Gói đăng ký của bạn, với điều kiện là mỗi Người dùng được ủy quyền đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này. Với tư cách là Người dùng của Dịch vụ trả phí, bạn có thể thêm Người dùng được ủy quyền vào Tài khoản người dùng của mình bằng cách gửi yêu cầu qua email đến: mail@semrush.com hoặc thông qua Tài khoản người dùng của bạn và thanh toán các khoản phí áp dụng cho Người dùng được ủy quyền bổ sung như được mô tả trên trang web. Nếu Semrush phát hiện các truy cập lặp lại vào cùng một Tài khoản người dùng từ các vị trí, thiết bị, địa chỉ IP khác nhau vượt quá giới hạn được đề cập trong Gói đăng ký của bạn, Semrush có thể lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản người dùng đó theo quyết định riêng của mình. Trừ khi được Semrush cho phép, Tài khoản Người dùng không thể chuyển nhượng.
 • 3.2 3.2 Trách nhiệm của Người dùng
  Trách nhiệm của Người dùng: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

  (a)Việc tuân thủ của mỗi Người dùng được ủy quyền với các điều khoản của Thỏa thuận này.

  (b)Luôn duy trì thông tin tài khoản chính xác, bao gồm địa chỉ email hợp lệ và thông tin thanh toán, nếu có, và cập nhật thông tin đó nếu cần.

  (c)Có được, duy trì và hỗ trợ bằng chi phí của riêng bạn tất cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ cần thiết để truy cập Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp viễn thông, trình duyệt web.

  Bạn cũng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tất cả các Tài khoản Người dùng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng nhập Người dùng, mật khẩu và khóa API và đối với tất cả hoạt động xảy ra trong Tài khoản Người dùng của bạn. Khóa API là một dạng mã thông báo truy cập do Semrush cung cấp và chỉ có thể được liên kết với một Tài khoản người dùng.
4 CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN
 • 4.14.1 Chi phí
  Chi phí: Người dùng Dịch vụ phải trả phí sẽ bị tính các khoản phí được quy định trong Gói đăng ký liên quan hoặc theo thỏa thuận khác với Semrush trong văn bản đặt hàng bằng văn bản hoặc văn bản khác có chữ ký của Semrush và bạn (“Phí”). Bạn đồng ý trả trước Phí hàng tháng hoặc hàng năm theo Gói đăng ký của bạn, hoặc theo thỏa thuận khác giữa bạn và chúng tôi, bằng thẻ tín dụng hoặc một phương thức thanh toán khác được chấp nhận trên trang web. Nếu bạn quyết định thanh toán cho Dịch vụ theo (các) hóa đơn, bạn đồng ý thanh toán tất cả các hóa đơn không thể tranh cãi trong vòng ba mươi (30) ngày, trừ khi bạn và chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tính lãi suất 1,5% mỗi tháng cho các hóa đơn quá hạn hoặc tỷ lệ cao nhất được pháp luật cho phép, và bạn phải chịu phí luật sư hợp lý và chi phí thu thập phát sinh từ nỗ lực của chúng tôi để thu thập các khoản tiền quá hạn. Nếu bạn không thanh toán hóa đơn, chúng tôi có quyền hủy đăng ký và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cũng như bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến đăng ký của bạn hoặc Dịch vụ. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết của Gói đăng ký, bao gồm bất kỳ số tiền trả trước nào, bằng cách truy cập Tài khoản người dùng của bạn. Mọi khoản phí và lệ phí ngân hàng sẽ do bạn tự chịu. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách hủy và hoàn tiền của chúng tôi tại https://www.semrush.com/company/legal/refund-policy/ (“Chính sách hủy”), tất cả các nghĩa vụ thanh toán là không thể hủy bỏ và tất cả các khoản Phí đã thanh toán là không hoàn lại. Nếu bạn cho thấy một kiểu đăng ký lặp lại cho Dịch vụ trả phí, sau đó là hủy và yêu cầu hoàn lại tiền, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giữ lại các đăng ký tiếp theo và / hoặc từ chối hoàn tiền thêm.
 • 4.24.2 Thuế
  Thuế: Tất cả các khoản Phí đều không bao gồm thuế mà chúng tôi sẽ tính nếu có. Bạn đồng ý trả bất kỳ khoản thuế nào áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoài các loại thuế dựa trên tổng doanh thu hoặc thu nhập ròng của chúng tôi. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, tất cả các Phí đều không bao gồm bất kỳ khoản VAT nào và bạn tuyên bố rằng bạn đã đăng ký cho các mục đích VAT tại quốc gia thành viên của mình. Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi số đăng ký VAT mà bạn được đăng ký tại quốc gia thành viên của mình. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi số đăng ký VAT trước khi giao dịch của bạn được xử lý, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc ghi có cho bất kỳ VAT nào đã bị tính phí. Nếu bạn phải chịu thuế GST, tất cả các khoản Phí đều không bao gồm GST. Nếu bạn được yêu cầu khấu trừ hoặc giữ lại bất kỳ khoản thuế nào, bạn phải thanh toán số tiền đã khấu trừ hoặc giữ lại theo yêu cầu của pháp luật và trả cho chúng tôi một số tiền bổ sung để chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ như thể không có khoản khấu trừ hoặc khấu lưu nào.
 • 4.34.3 Thay đổi gói cước
  Thay đổi gói cước: Chúng tôi có quyền giám sát số lượng Người dùng sử dụng Tài khoản Người dùng của bạn. Bạn đồng ý trả Phí bổ sung nếu bạn vượt quá giới hạn của Gói đăng ký của mình. Bạn cũng đồng ý thanh toán Phí áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào bạn thêm vào hoặc bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với Gói đăng ký của mình trong thời hạn đăng ký. Các khoản Phí bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực kể từ ngày bổ sung hoặc thay đổi đó và có thể không được giảm trong thời hạn của Gói đăng ký của bạn. Nếu bạn là Người dùng Dịch vụ phải trả phí, chúng tôi có thể thay đổi Phí và đưa ra các khoản phí mới áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn, phí này (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với Semrush) sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên gia hạn đăng ký của bạn kỳ hạn. Chúng tôi có thể tăng Phí khi có thông báo nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi trong Dịch vụ theo yêu cầu của bạn.
5 QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • 5.15.1 Quyền sở hữu
  Quyền sở hữu: Bạn đồng ý rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Trang web, Dịch vụ, API Semrush, công nghệ nền tảng cho mỗi quyền đó, tất cả các sửa đổi và bất kỳ sản phẩm công việc nào mà chúng tôi tạo ra liên quan đến đó, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong mỗi điều trên bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, quyền cơ sở dữ liệu, quyền nhân thân, quyền về bí quyết và bí mật kinh doanh (và bất kỳ giấy phép nào liên quan đến bất kỳ giấy phép nào) trên toàn thế giới, cho dù đã đăng ký hoặc có khả năng đăng ký, và cho dù tồn tại ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào hoặc các quốc gia hoặc bất kỳ phần nào khác trên thế giới, đang và sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Semrush, người cấp phép hoặc chi nhánh của Semrush. Ngoại trừ quyền truy cập vào Dịch vụ, không có quyền nào khác được cấp cho bạn đối với Trang web hoặc Dịch vụ. Semrush bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này.
 • 5.25.2 Dấu Semrush
  Dấu Semrush: Semrush® và SeoQuake® và tất cả các nhãn hiệu Semrush khác (“Dấu Semrush”) là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Semrush hoặc chi nhánh của nó. Tất cả các nhãn hiệu và biểu tượng khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng Dấu Semrush, kể cả trong thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng Dấu hiệu Semrush theo bất kỳ cách nào để chê bai Semrush hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó hoặc miêu tả Semrush một cách sai lệch, có tính cạnh tranh bất lợi hoặc ánh sáng kém. Việc bạn sử dụng Semrush Marks phải tuân theo các nguyên tắc sử dụng do Semrush cung cấp tùy từng thời điểm. Bạn đồng ý không tranh chấp quyền sở hữu các Nhãn hiệu Semrush hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào tương tự đến mức khó hiểu ở bất kỳ khu vực tài phán nào vì bất kỳ lý do gì.
 • 5.35.3 Công khai thông tin
  Công khai thông tin: Bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng tên, biểu tượng và các nhãn hiệu độc quyền khác của bạn cho các mục đích khuyến mại, thông tin và quảng cáo. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi yêu cầu đến mail@semrush.com.
 • 5.45.4 Phản hồi
  Phản hồi: Bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho Semrush bất kỳ ý tưởng, đề xuất, nhận xét hoặc phản hồi nào khác liên quan đến trang web, Dịch vụ hoặc Semrush (“Phản hồi”). Nếu bạn chọn cung cấp bất kỳ Phản hồi nào, bạn đồng ý rằng tất cả Phản hồi đó là không bảo mật và chúng tôi sở hữu mọi quyền sử dụng và kết hợp Phản hồi đó vào Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà không phải trả tiền hoặc ghi công cho bạn.
 • 5.55.5 Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền
  Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền: Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sử dụng liên quan đến trang web hoặc Dịch vụ theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng thông báo cho Semrush tại noci@semrush.com hoặc liên hệ với Semrush tại: SEMrush, Inc ., 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02110 Attn: General Counsel; Điện thoại: +1.800.815.9959. Bạn phải cung cấp tất cả những điều sau đây bằng văn bản:

  ・Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm (hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền, sau đó là danh sách đại diện của các tác phẩm đó).

  ・Xác định nội dung trên trang web hoặc dịch vụ mà bạn cho là vi phạm với đủ chi tiết để Semrush có thể định vị nội dung đó.

  ・Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

  ・Tuyên bố của bạn tuyên bố rằng thông báo là chính xác và nếu khai man sẽ bị trừng phạt rằng bạn là chủ sở hữu độc quyền của lợi ích bản quyền liên quan hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền.

  ・Thông tin đủ hợp lý để cho phép Semrush liên hệ với bạn, tức là địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

  ・Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của bạn.

  Khi nhận được thông báo chứa tất cả thông tin nêu trên, Semrush sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào, theo quyết định riêng của mình, mà hành động đó cho là phù hợp, có thể bao gồm thông báo cho người bị cáo buộc vi phạm, xóa việc sử dụng đang tranh chấp khỏi trang web hoặc Dịch vụ hoặc chấm dứt tài khoản đăng.
6 KỲ HẠN, CHẤM DỨT
 • 6.16.1 Kỳ hạn
  Kỳ hạn: Trừ khi được Semrush tuyên bố khác bằng văn bản, Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày đầu tiên bạn truy cập Trang web và có hiệu lực miễn là bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Semrush hoặc trang web.
 • 6.26.2 Thời hạn và Gia hạn Đăng ký
  Thời hạn và Gia hạn Đăng ký: Nếu bạn là Người dùng Dịch vụ trả phí, thời hạn đăng ký ban đầu của bạn sẽ được chỉ định trong Gói đăng ký của bạn và, trừ khi được Semrush đồng ý bằng văn bản, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn trong cùng một khoảng thời gian theo các điều khoản hiện hành khi đó. Bạn có thể ngăn việc gia hạn đăng ký bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo về việc không gia hạn tới mail@semrush.com trước ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại khi đó của bạn.
 • 6.36.3 Người dung tự hủy đăng ký
  Người dung tự hủy đăng ký: Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào theo các điều khoản của Chính sách hủy của chúng tôi bằng cách gửi văn bản thông báo hủy đến mail@semrush.com và cung cấp thông tin được yêu cầu trong Chính sách hủy. Việc hủy đăng ký Dịch vụ phải trả phí sẽ có hiệu lực vào cuối giai đoạn đăng ký trả trước của bạn; Việc hủy bỏ Dịch vụ chưa thanh toán sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, bao gồm cả thông tin được yêu cầu theo Chính sách hủy. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách hủy, việc hủy không cho phép bạn hoàn lại bất kỳ khoản Phí trả trước hoặc chưa sử dụng nào và bạn đồng ý thanh toán ngay tất cả các khoản Phí chưa thanh toán đến hạn vào cuối thời hạn đăng ký hiện hành.
 • 6.46.4 Xóa tài khoản người dùng
  Xóa tài khoản người dùng: Bạn có thể xóa tài khoản Người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến mail@semrush.com. Nếu bạn xóa tài khoản Người dùng của mình, Semrush có thể xóa tất cả dữ liệu và thông tin của bạn được lưu trữ trên các máy chủ Semrush và Semrush sẽ không chịu trách nhiệm về việc xóa hoặc mất dữ liệu hoặc thông tin đó. Ngay cả khi bạn xóa tài khoản Người dùng của mình, bạn đồng ý thanh toán tất cả các Phí phát sinh trước khi hủy đăng ký cho đến khi được thanh toán đầy đủ.
 • 6.56.5 Chấm dứt vì một số nguyên nhân
  Chấm dứt vì một số nguyên nhân: Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do, đối với bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ:

  (i)Sau ba mươi (30) ngày thông báo cho bên kia về vi phạm nghiêm trọng nếu vi phạm đó vẫn chưa được bảo đảm khi hết thời hạn thông báo đó, hoặc:

  (ii)(ii) Nếu bên kia trở thành đối tượng của đơn yêu cầu phá sản hoặc bất kỳ thủ tục nào khác liên quan đến mất khả năng thanh toán, ngừng kinh doanh, thanh lý hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ

  Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do thông báo trước ba mươi (30) ngày nếu chúng tôi xác định rằng bạn đang hành động, hoặc đã hành động theo cách có hoặc có thể phản ánh hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả mọi khoản Phí trả trước nhưng chưa sử dụng bao gồm việc sử dụng Dịch vụ sau ngày chấm dứt có hiệu lực. Nếu chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do, bạn sẽ nhanh chóng thanh toán tất cả các Phí chưa thanh toán đến hạn cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành.
 • 6.66.6 Đình chỉ sử dụng dịch vụ
  Đình chỉ sử dụng dịch vụ: Semrush có quyền giám sát việc tuân thủ Thỏa thuận này. Semrush có thể, không ảnh hưởng đến các quyền của chúng tôi theo Thỏa thuận này hoặc luật hiện hành, đình chỉ bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ, có hiệu lực ngay sau khi có thông báo (có thể là điện tử) nếu:

  (a)Semrush xác định một cách thiện chí rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn vi phạm bất kỳ luật hiện hành, các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

  (b)Chúng tôi bị cấm theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan chính phủ khác cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ. Hoặc:

  (c)Chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng Dịch vụ đang được sử dụng cho bất kỳ hoạt động lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gian lận nào mà Dịch vụ là đối tượng của sự cố bảo mật, tấn công từ chối dịch vụ hoặc các sự kiện khác ảnh hưởng đến bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào.

  Việc tạm ngưng như vậy có thể áp dụng cho các khu vực pháp lý cụ thể, các ngành kinh doanh, một khách hàng cụ thể hoặc các khách hàng hoặc một nhóm người dùng. Nếu bạn là Người dùng của Dịch vụ phải trả phí, Semrush sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cho bạn ba mươi (30) ngày sau khi thông báo tạm ngưng để sao lưu dữ liệu của bạn được lưu trữ trong Dịch vụ, sau đó chúng tôi có thể xóa hoàn toàn dữ liệu đó khỏi máy chủ của mình. Nếu bạn có bất kỳ số tiền nào đến hạn vẫn chưa được thanh toán trong mười (10) ngày sau khi bạn nhận được thông báo về việc không thanh toán hoặc nếu chúng tôi không thể xử lý thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của bạn trong hồ sơ, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ, với điều kiện là chúng tôi sẽ không tạm dừng phần Dịch vụ mà bạn đang tranh chấp về các khoản phí áp dụng một cách hợp lý và thiện chí và đang hợp tác chăm chỉ để giải quyết tranh chấp. Nếu Dịch vụ hoặc một phần trong đó bị tạm ngưng do không thanh toán, chúng tôi có thể tính phí kích hoạt lại để khôi phục Dịch vụ. Không có điều gì trong phần này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do như đã nêu ở trên.
 • 6.76.7 Tạm dừng và Chấm dứt Dịch vụ Chưa thanh toán
  Tạm dừng và Chấm dứt Dịch vụ Chưa thanh toán: Chúng tôi có thể tạm ngừng, giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ chưa thanh toán vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể chấm dứt đăng ký của bạn đối với Dịch vụ chưa thanh toán do bạn không hoạt động.
 • 6.86.8 Về chấm dứt hiệu lực
  Về chấm dứt hiệu lực: Khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm cả việc bạn hủy bỏ hoặc nếu bạn hủy đăng ký tài khoản Người dùng của mình, tất cả các quyền của Người dùng đối với việc sử dụng Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Semrush có thể xóa tất cả dữ liệu Người dùng và thông tin được lưu trữ trên máy chủ Semrush trong khoảng thời gian hợp lý (không dưới ba mươi (30) ngày) sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận hoặc hủy đăng ký tài khoản Người dùng của bạn, miễn là Semrush có thể giữ lại các bản sao của dữ liệu và thông tin đó trong phạm vi luật pháp yêu cầu, cho mục đích lưu trữ hoặc được tạo ra bằng cách tự động sao lưu và lưu trữ trên máy tính như một phần của hệ thống lưu trữ máy tính thông thường, duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết.
 • 6.96.9 Chấm dứt thỏa thuận
  Chấm dứt thỏa thuận: Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, tất cả các điều khoản liên quan đến bồi thường, bảo hành, trách nhiệm pháp lý và các giới hạn trong đó cũng như bất kỳ điều khoản nào rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng được yêu cầu để có hiệu lực sau khi chấm dứt đó để đạt được mục đích của chúng, sẽ tồn tại cho đến khi không còn cần thiết cho họ để tồn tại để đạt được mục đích của họ.
7 TỪ CHỐI BẢO HÀNH & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
 • 7.17.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm
  Tuyên bố từ chối trách nhiệm: NGOẠI TRỪ KHI PHÁP LUẬT BỊ CẤM, CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÀNH RIÊNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ, HƯỞNG THỨC, CHÍNH XÁC VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB (A) SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (B) SẼ CÓ TRÊN CƠ SỞ KHÔNG BỊ LỖI, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; (C) SẼ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HOẶC CÓ SN ĐỂ SỬ DỤNG Ở TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM; HOẶC (D) SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC MÃ ĐỘC HẠI KHÁC, HOÀN TOÀN, HỢP PHÁP HOẶC AN TOÀN. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ NÀO VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ.
 • 7.27.2 Trách nhiệm hữu hạn
  Trách nhiệm hữu hạn Ngoại trừ bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào được nêu trong tài liệu này, trong mọi trường hợp, một trong hai bên và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào hoặc mất lợi nhuận, doanh thu , dữ liệu hoặc các cơ hội kinh doanh phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, cho dù một hành động có trong hợp đồng hay sai lầm và bất kể lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ hoặc trang web. Tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi đối với bạn đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được giới hạn ở số tiền lớn hơn (a) năm mươi đô la (50 đô la Mỹ) hoặc (b) mà bạn đã trả cho chúng tôi theo Thỏa thuận này trong vòng 12 tháng trước. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn không đồng ý với giới hạn trách nhiệm này, chúng tôi sẽ không cung cấp Dịch vụ cho bạn. Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 • 7.37.3 Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba, các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba
  Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba, các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba: Tuyên bố từ chối bảo hành đối với trang web của bên thứ ba, Dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba SEMrush và các chi nhánh mà SEMrush được ủy quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào gây ra.
8 BỒI THƯỜNG
 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Semrush vô hại và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của nó, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư ) phát sinh từ:

  (a)Sự vi phạm của bạn hoặc vi phạm khác đối với Thỏa thuận này.

  (b)Nội dung của bạn.

  (c)Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ và trang web, hoặc:

  (d)Việc bạn vi phạm luật hiện hành hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba , bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác.

  Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt và việc bạn sử dụng Dịch vụ và trang web. Semrush có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào có thể được bồi thường theo phần này. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với bất kỳ yêu cầu hợp lý nào hỗ trợ Semrush bảo vệ vấn đề đó.
9 NHỮNG HẠN CHẾ VỀ CHUYỂN NHƯỢNG
 • Chuyển nhượng các sản phẩm và dịch vụ của Semrush, bao gồm công nghệ, phần mềm (bao gồm mã nguồn), hàng hóa, dữ liệu kỹ thuật, công nghệ liên quan và các sản phẩm trực tiếp của chúng, bao gồm cả trang web và Dịch vụ (“Các mặt hàng Semrush” ) tuân theo các luật và quy định về xuất khẩu và trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm các quy định do Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại quản lý theo Quy định về Quản lý Xuất khẩu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính theo các quy định trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt xuất khẩu hiện hành khác luật, hạn chế và quy định của bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền nào của Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ (“Luật Xuất khẩu Hiện hành”). Bạn không được truy cập, tải xuống, phân phối, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, phát hành hoặc chuyển nhượng các Mặt hàng Semrush vi phạm bất kỳ Luật Xuất khẩu Hiện hành nào. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các Luật Xuất khẩu Hiện hành và không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp hoặc cung cấp các Mặt hàng Semrush vi phạm bất kỳ Luật Xuất khẩu Hiện hành nào như vậy hoặc không có tất cả các phê duyệt cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với việc phát triển, thiết kế, sản xuất hoặc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt hạt nhân, hóa học hoặc sinh học cũng như bạn sẽ không sử dụng Vật phẩm Semrush cho mục đích quân sự hoặc người dùng cuối quân sự ở Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela. Các mục Semrush không được tải xuống hoặc được cung cấp hoặc cung cấp theo cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp:

  (i)Ở Cuba, Iran, Triều Tiên, Syria, khu vực Crimea của Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác chịu lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ, cho các cá nhân hoặc các thực thể được kiểm soát bởi các quốc gia đó, hoặc công dân hoặc cư dân của các quốc gia đó không phải là công dân được thừa nhận hợp pháp là thường trú nhân của các quốc gia không bị trừng phạt như vậy. Hoặc:

  (ii)Cho bất kỳ ai trong danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt và Người bị Chặn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bảng Lệnh từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đồng ý với những điều đã nói ở trên và đại diện và đảm bảo rằng bạn không ở, dưới sự kiểm soát của, hoặc công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy và bạn sẽ không chia sẻ các Mục Semrush với bất kỳ ai có trạng thái được mô tả trong mục (i) hoặc (ii) ở trên.
10 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • 10.110.1 Bảo mật
  Bảo mật: Tất cả thông tin bí mật được một bên tiết lộ (“Bên tiết lộ”) cho bên kia (“Bên nhận”), dù bằng lời nói hay bằng văn bản, được chỉ định bằng văn bản là bí mật (“Thông tin bí mật”) sẽ được Bên nhận bảo vệ ở mức độ tương tự mà Bên nhận bảo vệ thông tin tương tự của mình, nhưng sử dụng không ít hơn một mức độ cẩn thận hợp lý. Bên nhận sẽ không sử dụng Thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi của Thỏa thuận này hoặc tiết lộ Thông tin bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ khi được nêu rõ ràng trong Chính sách bảo mật của chúng tôi). Các nghĩa vụ của Bên nhận theo mục này sẽ không áp dụng đối với thông tin được công bố công khai không do lỗi của Bên nhận, đã thuộc quyền sở hữu của Bên nhận mà không có nghĩa vụ bảo mật, được Bên nhận thu thập một cách hợp pháp từ các bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật hoặc độc lập được phát triển bởi Bên nhận, được chứng minh bằng tài liệu bằng văn bản. Nếu Bên nhận được yêu cầu theo lệnh của tòa án hoặc chính phủ để tiết lộ Thông tin bí mật, Bên nhận sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ (nếu không bị cấm theo luật pháp) đủ để cho phép Bên tiết lộ tìm kiếm lệnh bảo vệ và Bên nhận Bên sẽ hợp tác với Bên tiết lộ trong nỗ lực như vậy.
 • 10.210.2 Chuyển nhượng
  Chuyển nhượng: Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này, hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này mà không bị hạn chế. Bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào vi phạm những điều đã nói ở trên sẽ bị coi là vô hiệu và không có hiệu lực. Theo những điều đã nói ở trên, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có lợi cho các bên theo hợp đồng này và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ.
 • 10.310.3 Trường hợp bất khả kháng
  Trường hợp bất khả kháng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất bại hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ của mình do bất kỳ điều kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị hoặc dịch vụ của bên thứ ba, lỗi liên lạc, hành động của chính phủ, chiến tranh, hành động khủng bố, động đất, hỏa hoạn , lũ lụt hoặc các hành động khác của Chúa, điều kiện lao động, mất điện và rối loạn Internet.
 • 10.410.4 Luật điều chỉnh và quyền tài phán
  Luật điều chỉnh và quyền tài phán: Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, thì Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Cộng hòa Ireland và quyền tài phán và địa điểm sẽ là Dublin, Ireland. Nếu bạn sống ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ hoặc ở một quốc gia không thuộc EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh hoặc nếu bạn chỉ sử dụng Dịch vụ không phải trả tiền, Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ và quyền tài phán và địa điểm sẽ là Thịnh vượng chung Massachusetts. Luật điều chỉnh không tính đến bất kỳ xung đột nào của các nguyên tắc luật. Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng cho Hiệp định này.
 • 10.510.5 Thông báo
  Thông báo: Thông báo cho bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn. Để thay đổi địa chỉ email trong hồ sơ trong tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho Semrush tại mail@semrush.com. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Tất cả các thông báo cho bạn sẽ được coi là đã nhận được khi gửi đi. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải cung cấp thông tin liên lạc dưới dạng giấy. Thông báo cho chúng tôi sẽ được gửi đến mail@semrush.com.
 • 10.610.6 Toàn bộ thỏa thuận
  Toàn bộ thỏa thuận: Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Semrush liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, đồng thời thay thế tất cả các đề xuất và thỏa thuận khác, dù ở dạng miệng, văn bản hay điện tử. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản trên Trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng. Không có điều khoản nào trong bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc trong bất kỳ tài liệu đặt hàng nào được đưa vào hoặc tạo thành bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Nếu bạn đã đặt hàng Dịch vụ thông qua người bán lại của chúng tôi, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng để loại trừ tất cả các điều khoản và điều kiện khác nhau. Người bán lại không được phép thay mặt chúng tôi thực hiện bất kỳ lời hứa hoặc cam kết nào và chúng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn ngoài những gì chúng tôi quy định trong Thỏa thuận này.
 • 10.710.7 Các thay đổi
  Các thay đổi: CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ THỎA THUẬN ĐÃ CẬP NHẬT TRÊN TRANG WEB. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI PHIÊN BẢN HIỆN TẠI NHẤT CỦA THỎA THUẬN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO TẠI HTTPS://WWW.SEMRUSH.COM/COMPANY/LEGAL/TERMS-OF-SERVICE/ HOẶC URL CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ THIẾT KẾ. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XEM LẠI SẼ CÓ HIỆU QUẢ NGAY LẬP TỨC SAU KHI CHÚNG TÔI ĐĂNG VĂN BẢN CẬP NHẬT TRÊN TRANG WEB. NẾU BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAU NGÀY NỮA, VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ SẼ PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XEM LẠI. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi Dịch vụ vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình. Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này không được bạn chấp nhận hoặc nếu bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Dịch vụ là một sự giảm thiểu nghiêm trọng về chức năng, bạn có thể, với tư cách là biện pháp khắc phục duy nhất cho thay đổi đó, ngừng sử dụng Dịch vụ và gửi email yêu cầu hủy đến mail@semrush.com.
 • 10.810.8 Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ: Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Anh và phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và mọi tài liệu liên quan (bao gồm cả thông báo) sẽ được ưu tiên áp dụng. Bất chấp những điều đã nói ở trên, nếu bạn sống ở một quốc gia mà luật pháp yêu cầu hợp đồng phải bằng ngôn ngữ địa phương để có hiệu lực thi hành, thì phiên bản của Thỏa thuận điều chỉnh này là phiên bản ngôn ngữ địa phương do Semrush sản xuất trong một thời gian hợp lý sau yêu cầu bằng văn bản của bạn cho chúng tôi.
 • 10.910.9 Không từ bỏ
  Không từ bỏ: Việc Semrush không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ là sự từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Sự từ bỏ vào một dịp sẽ không phải là sự khước từ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào vào bất kỳ trường hợp nào trong tương lai.
 • 10.1010.10 Tính hiệu lực từng phần
  Tính hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Thỏa thuận này hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản có hiệu lực khác.
 • 10.1110.11 Mối quan hệ của các bên
  Mối quan hệ của các bên: Thỏa thuận này không tạo ra hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc nhượng quyền thương mại nào. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, dù rõ ràng hay ngụ ý, nhằm hoặc sẽ trao cho bên thứ ba bất kỳ quyền, lợi ích hoặc biện pháp khắc phục nào dưới bất kỳ hình thức nào.
 • 10.1210.12 Không có người thụ hưởng bên thứ ba
  Không có người thụ hưởng bên thứ ba: Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này nhằm hoặc sẽ trao cho bất kỳ người nào ngoài các bên và người kế nhiệm tương ứng của họ và được phép chuyển nhượng bất kỳ quyền, lợi ích hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào thuộc bất kỳ bản chất nào theo hoặc lý do của Thỏa thuận này.
 • 10.1310.13 Người dùng cuối của Chính phủ Hoa Kỳ
  Người dùng cuối của Chính phủ Hoa Kỳ: Dịch vụ và phần mềm cơ bản của nó là phần mềm máy tính thương mại được phát triển với chi phí cá nhân như được định nghĩa trong FAR 2.101 hoặc DFAR 252.227-7014. Nếu bạn là cơ quan, bộ phận hoặc tổ chức khác của Chính phủ Hoa Kỳ, việc sử dụng, sao chép, tái tạo, phát hành, sửa đổi, tiết lộ hoặc chuyển giao phần mềm hoặc bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào chỉ bị hạn chế đối với những quyền được cung cấp thông thường cho công chúng như đã quy định trong Thỏa thuận này.